Δευτέρα 18 Μαΐου 2009

Πλανητικός Καπιταλισμός. Βιοτρομοκρατία και Επιχειρήσεις Ψυχολογικού ΠολέμουΚαπιταλιστικές κοινωνικές σχέσεις και ασθένειες.

Η φύση και η ανθρώπινη κοινωνία είναι δύο διακριτά αλλά και στενά επίσης διασυνδεδεμένα περιβάλλοντα ως προς την εξέλιξη των νόσων και αυτό σαφώς ισχύει και στη σημερινή «νόσο των χοίρων». Σε τελική ανάλυση έχουμε να κάνουμε με μια κοινωνία «φυσικοποιημένη» λόγω της ισχυρής επίδρασης των κοσμολογικών, οικολογικών και βιολογικών παραγόντων αλλά και μια φύση «ιστορικοποιημένη» λόγω της καταλυτικής μετασχηματιστικής ανθρώπινης παρέμβασης πάνω στον άμεσο φυσικό κόσμο. Από αυτή την άποψη η «ασθένεια» δεν συνιστά απλώς μια αρνητική εκδήλωση των φυσικών-βιολογικών φαινομένων αλλά και ως αναδραστικό στοιχείο ενσωματώνει μέσα της επενέργειες και παρενέργειες κοινωνικής υφής. Τα συμβάντα των νόσων γεννιόνται και εξελίσσονται μέσα σε μια καθορισμένη οικονομικοκοινωνική οργάνωση του ανθρώπινου βίου και τούτη εν προκειμένω σήμερα είναι το σύστημα-κόσμος του ιμπεριαλιστικού καπιταλισμού.

Η συγκεντρωμένη και επεκτεινόμενη φτώχεια σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα σχετικά με τις εκρήξεις και τις θανατηφόρες συνέπειες των νόσων. Κραυγαλέα εικόνα της αποτελούν οι πανάθλιες βιοτικές συνθήκες μέσα στις τεράστιες παραγκουπόλεις και τα Σλαμ του κεφαλαιοκρατικού «πολιτισμού της ένδειας» όπου στοιβάζονται δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη και κυρίως στο «Νότο». Αυτό ήταν ένα από τα αποτελέσματα των ελευθερο-αγοραίων πολιτικών των κρατών και των διεθνών ιμπεριαλιστικών οργανισμών (όπως του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Διεθνούς Τράπεζας κλπ), των νεοφιλελεύθερων «σταθεροποιητικών» προγραμμάτων με τα οποία η πλανητική ολιγαρχία οργάνωσε την «παγκοσμιοποίηση». Οι αδιάκοπες επιθέσεις ενάντια στη δημόσια υγειονομική πρόληψη και περίθαλψη είναι για χρόνια στην ημερήσια διάταξη. Στα πλαίσια αυτής της κατάστασης η απόλυτη εξαθλίωση, ο υποσιτισμός η ανυπαρξία στοιχειωδών υποδομών στέγασης και υγιεινής γίνονται οι εισροές ενδυνάμωσης και γιγάντωσης κάθε μορφής επιδημίας.

Το πρόβλημα της φτώχειας λοιπόν μας πάει στο ζήτημα του κοινωνικού συστήματος. Διότι δεν μπορεί να αγνοηθεί το γεγονός ότι πριν μερικά χρόνια κάτω από τους όρους του κρατικού σοσιαλισμού και της ειδικής μορφής των καθεστώτων του (ΕΣΣΔ, Γιουγκοσλαβία, Κίνα, Βιετνάμ κ.λ.π.) - που βεβαίως και ήταν όροι ανασχετικοί προς το επιζητούμενο πρόταγμα της ανθρώπινης συλλογικής και προσωπικής χειραφέτησης – και ενόσω το «κατά κεφαλήν εισόδημα» ήταν χαμηλότερο (π.χ. Κίνα), οι συνθήκες στέγασης, υγείας και παιδείας του λαού ήταν ασυγκρίτως καλύτερες από τις σημερινές. Η λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών, η κατανομή των πόρων και η μαζική υπευθυνοποίηση - κινητοποίηση επέτρεπαν αντίστοιχα την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση πολλών ασθενειών και τον διπλασιασμό του μέσου όρου του προσδόκιμου της ζωής. Η πτώση του «Υπαρκτού» και η επικράτηση του καπιταλισμού ήταν επίσης μια καθολική πτώση των δημόσιων κοινωνικών υποδομών, των κοινωνικών και αγροτικών συστημάτων υγείας εγκαταλείποντας δισεκατομμύρια ανθρώπους δίχως στοιχειώδη πρόσβαση στην αναγκαία υγειονομική υποστήριξη.

Το κοινωνικό ζήτημα μας θέτει την παρουσία του κρίσιμου συστημικού δομικού διαχωρισμού μεταξύ του «αναπτυγμένου Βορρά» και του «υπανάπτυκτου Νότου». Κατάσταση που δεν περιορίζεται μοναχά στα κάθετα γεωγραφικά πλαίσια της παραδοσιακής χωρο-οργάνωσης των διεθνών καπιταλιστικών σχέσεων. Επιπρόσθετα στις αρχές του 21ου αιώνα διατρέχει ένα πλήθος ζωνών στον καπιταλιστικό Βορρά ως συνέπεια της προγραμματισμένης αποσύνθεσης (από τις οικονομικές, πολιτικές και τεχνοκρατικές ελίτ) των διεκδικητικών οργανώσεων των εργαζομένων και του λεγόμενου «κοινωνικού κράτους» καθώς και του σχεδιασμένου εσωτερικού λαθρομεταναστευτικού εποικισμού ακριβώς για την υποστήριξη αυτής της αποσύνθεσης. Η αντίθεση Βορρά-Νότου, η διάχυση του Νότου μέσα στο Βορρά διαφοροποιεί και δίνει καινούργιες διαστάσεις στους επιδημικούς κινδύνους των διαφόρων νόσων.

Οι πρόσφατες απειλές (γρίπη των πουλερικών, γρίπη των χοίρων κ.α.) δεν μπορεί να κατανοηθούν έξω από τη λειτουργία της κεφαλαιοκρατικής αγρο-βιομηχανικής παραγωγής, τη σύγχρονη, οικολογικά αποσταθεροποιητική και πλανητικά καταστροφική, «επανάσταση του φυτικού-ζωικού κεφαλαίου». Τέτοιας υφής νόσοι δεν είναι απλά κάποια «φυσικά συμβεβηκότα» αλλά χιμαιρικά παραπροϊόντα των κεφαλαιοκρατικών σχέσεων παραγωγής και ζωής, της λειτουργίας και της πλανητικής ισχύος των αγρο-βιομηχανικών, βιοτεχνολογικών και φαρμακευτικών υπερεθνικών εταιριών καθώς και των κυβερνητικών πολιτικών που υπηρετούν πιστά αυτή την πραγματικότητα.

Με την ολοένα αυξανόμενη πλανητική αστικοποίηση και την πληθυσμιακή πυκνότητα, την πληθώρα των συγκοινωνιακών μέσων και την πρωτοφανή για την ανθρώπινη ιστορία συντόμευση του χρόνου μετακίνησης (άρα και της απόστασης), οι προϋποθέσεις για νέες παγκόσμιες επιδημίες ενισχύονται παράλληλα με την διαπιστωμένη αποτυχημένη στρατηγική του Π.Ο.Υ. ο οποία καμώνεται πως αγνοεί, στους πάσης φύσεως πανδημικούς συναγερμούς του και τις άσκοπες «ασκήσεις επί χάρτου», τον ίδιο τον τρομακτικό αφανισμό των συνθηκών δημόσιας υγείας σε ολόκληρο τον κόσμο και το γεγονός πως ο παγκόσμιος καπιταλισμός είναι ένας τεράστιος φραγμός για οποιαδήποτε δραστική αντιμετώπιση των νόσων.


Τρεις πανδημίες γρίπης στον 20ο Αιώνα.

Αν η χολέρα αποτέλεσε τη συμφορά του 19ου αιώνα, οι πανδημίες στον 20ο αιώνα εμφανίστηκαν σαν θανατερά ξέσπάσματα της γρίπης. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εκατονταετίας παρουσιάστηκαν τρεις πανδημίες γρίπης:

-1918: Ισπανική γρίπη. Η πανδημία της αποκαλούμενης ισπανικής γρίπης έγινε μέτρο σύγκρισης σχετικά με τον θανατηφόρο εξοντωτισμό που μπορεί να προκαλέσει οποιαδήποτε άλλη μοντέρνα πανδημία. Η πιθανότερη εξήγηση είναι πως αφορούσε ένα υπότυπο Η1Ν1 της νόσου των πτηνών και ότι ξεκίνησε από στρατόπεδο του αμερικανικού στρατού στην κομητεία Haskell στο Κάνσας των ΗΠΑ κατά τον Ιανουάριο του 1918 όπου και μεταφέρθηκε από την Ανατολική Ακτή στην Ευρώπη με την άφιξη των αμερικανικών στρατευμάτων σε βάσεις στη Γαλλία [1]. Η ισπανική γρίπη ευδοκιμώντας σε ένα έδαφος κατάλληλο και καλά προετοιμασμένο από τον πόλεμο, την πείνα και την εξασθένιση των ανθρώπινων οργανισμών μεταδόθηκε σε ολόκληρη την υδρόγειο με ταχύρυθμη εξάπλωση. Υπολογίζεται ότι αρρώστησε το 20%-40% του τότε παγκόσμιου πληθυσμού. Η ασθένεια εξαφανίστηκε σχετικά γρήγορα αφού πρώτα άφησε πίσω της τουλάχιστον 50 εκατομμύρια νεκρούς, 5 φορές περισσότερους απ’ όσους άφησε ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Στο επίκεντρο βρέθηκε η βρετανική Ινδία όπου η πενία, η πείνα και η γρίπη διαμόρφωσαν μια καταστροφική επιμαχία. Η μεγάλη πείνα προκλήθηκε από τη βρετανική εξαγωγή των πλεονασμάτων σταριού στην Αγγλία και την απόλυτη αδιαφορία των αποικιοκρατών για τις επιπτώσεις στην ινδική ενδοχώρα, στη ζωή και το θάνατο στα φτωχά χωριά. Η γρίπη έφθασε στο λιμένα της Βομβάης και διαδόθηκε εσωτερικά στις περιοχές της πείνας. Συναντώντας την παντελή απουσία συστημάτων δημόσιας υγείας προκάλεσε 12 - 20 εκατομμύρια θύματα.

-1957: Ασιατική γρίπη. Το Φεβρουάριο του 1957 ταυτοποιήθηκε στην Άπω Ανατολή ο ιός Η2Ν2 (που έως τότε προσέβαλε τα πτηνά) ως η αιτία μιας πανδημίας γρίπης που προκάλεσε 2 εκατομμύρια νεκρούς. Τα κρούσματα ήταν περισσότερα σε μαθητές, νέους και έγκυες γυναίκες. Τα περισσότερα θύματα της πανδημίας απεβίωσαν μεταξύ Σεπτεμβρίου 1957 και Μαρτίου 1958. Κατά τον John Oxford, ειδικό στους ιούς καθηγητή στο St Bart και στο Βασιλικό Νοσοκομείο του Λονδίνου, «Η πανδημία το 1957 μάλλον άρχισε όταν ο ιός ξέφυγε από κάποιο εργαστήριο» [2].
.
-1968: Η γρίπη του Χονγκ Κονγκ. Στις αρχές του 1968 μια νέα πανδημία γρίπης ανιχνεύθηκε στο Χονγκ Κονγκ. Ο υπεύθυνος ιός Η3Ν2, θεωρήθηκε ως μια παραλλαγή της ασιατικής γρίπης και κόστισε περίπου 1 εκατομμύριο νεκρούς.


Η γρίπη των Χοίρων και ο Π.Ο.Υ.

Σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή και τα ΜΜΕ το ξέσπασμα της θανατηφόρας γρίπης ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά στο Μεξικό. Αυτό που σπανίως αναφέρεται από τα Media είναι πως πηγή της μόλυνσης φαίνεται να ήταν τα εκτροφεία της μεγαεταιρίας Granjas Carroll de Mexico. Η GCM είναι θυγατρική και ελέγχεται κατά 50% από την μεγαλύτερη στον κόσμο (με έδρα τη Βιργινία των ΗΠΑ) πολυεθνική επιχείρηση βιομηχανικής παραγωγής χοιρινού Smithfield Foods. Το Veratect Corporation είναι ένα κέντρο εντοπισμού νέων απειλών και επιδημιών που συνδέεται με την αμερικανική κυβέρνηση, και τα υπουργεία Άμυνας και Εσωτερικής Ασφάλειας. Στα πλαίσια του λειτουργεί το Biosurveillance . Σύμφωνα με τις εκθέσεις του στις 6 Απριλίου 2009 τοπικοί αξιωματούχοι υγείας στο Μεξικό περιέγραψαν την εκδήλωση και τα συμπτώματα μιας σοβαρής αναπνευστικής λοίμωξης στη κωμόπολη Λα Γκλόρια, 3.000 κατοίκων, της πολιτείας Βερακρούζ. Καταγράφτηκε ένας αριθμός 400 περιπτώσεων που χρειαζόταν νοσηλεία ενώ το 60% του πληθυσμού της Λα Γκλόρια είχε επηρεαστεί από την ασθένεια. Αναφέρεται επίσης ότι «οι υπάλληλοι υγείας δήλωσαν ότι δεν υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ των θανάτων παιδιών και την νόσο και πως τρεις θανατηφόρες περιπτώσεις ήταν "μεμονωμένες" και "δεν είχαν σχέση" μεταξύ τους». Κατόπιν αποκαλύπτεται μια σοβαρότερη πτυχή των γεγονότων, πως «κάτοικοι πιστεύουν πως η νόσος ξέσπασε από μόλυνση που είχε προκληθεί από αγροκτήματα εκτροφής χοίρων που βρίσκονται στην περιοχή. Πιστεύουν ότι τα εκτροφεία, τα οποία λειτουργούν υπό την Granjas Carroll, ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα και το νερό του τοπικού υδροφόρου ορίζοντα, πράγμα που οδήγησε στη εστία της νόσου…Τα απόβλητα των χοιροτροφείων συνδέονται με αυτό το ξέσπασμα» [3].
.
Τα ΜΜΕ κατόπιν διέσπειραν την ανησυχητική είδηση πως 150 θάνατοι στο Μεξικό προκλήθηκαν από ένα ανθρωποκτόνο ιό Η1Ν1 των χοίρων που μεταδίδεται υπό μορφή επιδημίας και παρουσίαζαν εικόνες των κατοίκων της πόλης του Μεξικού που φορούσαν μάσκες προστασίας. Δύσκολα μπορούσε κανείς να διακρίνει αν το πρόβλημα είχε πράγματι τις παρουσιαζόμενες διαστάσεις ή υπηρετούσε πρακτικές μαζικής χειραγώγησης. Αλλά τα επίσημα στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη του ρυθμού νοσηρότητας και θνησιμότητας τόσο για το Μεξικό όσο και διεθνώς δεν επικυρώνονταν από τους εργαστηριακούς ελέγχους. Από τους 150 θανάτους που αναφέρθηκαν προτού ακόμα ο Π.Ο.Υ. να κηρύξει πανδημία μονάχα 7 περιπτώσεις επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά ως λοιμώξεις από τον Η1Ν1 γεγονός που επισημάνθηκε ακόμη και από τις ίδιες τις μεξικανικές αρχές. Οι ίδιες διαβεβαίωσαν πως τα υπόλοιπα 143 αφορούσαν κρούσματα της συνήθους εποχικής γρίπης. Αυτά δεν εμπόδισαν την φρενίτιδα του πανικού. Στα αεροδρόμια του κόσμου στήθηκαν οι συσκευές ελέγχου θερμοκρασίας των επιβατών, ώστε να εντοπίζονται οι ύποπτοι φορείς της νόσου (στην Ελλάδα φαίνεται οι κυβερνώντες ήταν μάλλον σίγουροι πως ακόμα και οι χιλιάδες λαθρομετανάστες που εισέρχονται καθημερινά στη χώρα, θα πέρναγαν για έλεγχο από το Ελ. Βενιζέλος). Ο Π.Ο.Υ. σήμανε συναγερμό «έκτακτης ανάγκης» και οι πωλήσεις των αντι-ιικών φαρμάκων κατά της γρίπης (Tamiflu και Relenza) των φαρμακευτικών πολυεθνικών Hoffman-La Roche και GlaxoSmithKline μέσα σε λίγες ημέρες σημείωναν ρεκόρ

Είναι όμως σίγουρο πως η γρίπη των χοίρων γεννήθηκε στο Μεξικό και πέρασε στους ανθρώπους ή το ανάποδο; Νέα στοιχεία πως καναδικοί χοίροι μολύνθηκαν από τον Η1Ν1 μέσο του ανθρώπου διαμορφώνουν καινούργια περίεργα δεδομένα. Στις αρχές Μαΐου 2009, οι καναδέζικες αρχές υγείας σε έκθεση τους σχετικά με ένα εκτροφείο χοίρων στην επαρχία Αλμπέρτα του Καναδά επεσήμαναν ότι αυτό είχε μολυνθεί από τη γρίπη H1N όταν ένας μεξικάνικος ξυλουργός πέρασε από το εκτροφείο της Αλμπέρτα στις 14 Απριλίου 2009. Στις 24 Απριλίου 2009 από σύνολο 2.200 χοίρων μολύνθηκαν οι 220. Και τώρα το υπό διερεύνηση μέγα ερώτημα είναι εάν το συμβάν στο εκτροφείο Αλμπέρτα είναι η πηγή της μόλυνσης και αν τούτο θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει την βιομηχανική χοιροτροφία της Βόρειας Αμερικής [4].

Όλα τούτα είναι ψιλά γράμματα τόσο για τον Π.Ο.Υ. όσο και το CDC. Ο μεν Π.Ο.Υ. εκτιμάει την ύπαρξη ενός καινούργιου «άγνωστου μέχρι πρότινος στελέχους Η1Ν1 της γρίπης τύπου Α» διαφορετικού από εκείνο που προκαλεί περιοδικές εκδηλώσεις της συνήθους γρίπης στους ανθρώπους. Το δε Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Λοιμωδών (CDC) στην Ατλάντα των ΗΠΑ ανακοίνωσε τέτοια κρούσματα γρίπης σε Καλιφόρνια και Τέξας. Κατά το CDC το νέο μεταλλαγμένο στέλεχος Η1Ν1 είναι διαφορετικό επειδή περιέχει ανάμικτο γενετικό υλικό. Ένα «κοκτέιλ» τεσσάρων διαφορετικών ιών: της γρίπης των χοίρων Β. Αμερικής, της γρίπης των πτηνών Β. Αμερικής, της ανθρώπινης γρίπης H1N1 και ενός στελέχους της γρίπης των πτηνών που συναντάται στην Ασία και την Ευρώπη. Πρόσφατα στο περιοδικό Science δημοσιεύθηκε μελέτη από μια διεθνή επιστημονική ομάδα (Ερευνητές της Συνεργασίας Ταχείας Εκτίμησης Πανδημιών του Π.Ο.Υ.) με επικεφαλής τον επιδημιολόγο Νιλ Φέργκιουσον του Αυτοκρατορικού Κολεγίου του Λονδίνου. Κατ΄ αυτήν «είναι ένας ιός που σχεδόν σίγουρα θα προκαλέσει παγκόσμια πανδημία» όπως δήλωσε ο Φέργκιουσον. Κατά την μελέτη επίσης ο νέος υπότυπος γρίπης είναι ανάλογα επικίνδυνος με τον ιό της Ασιατικής γρίπης του 1957 μα λιγότερο επικίνδυνος όσο ο υπότυπος που προκάλεσε την πανδημία της ισπανικής γρίπης το 1918 (πηγή: πρακτορείο Reuters). Στα πλαίσια αυτά ο Π.Ο.Υ. συνεχίζει να διατηρεί το επίπεδο συναγερμού στο «πέντε», δηλαδή στα όρια της πλήρους πανδημίας (που είναι το «έξι»). Όμως δεν υπάρχει ουδεμία προφανής επιστημονική αιτιολόγηση για αυτήν την διάδοση του σκηνικού του τρόμου. Η υποψία είναι πως μεταξύ των άλλων οι ιμπεριαλιστικές ελίτ μπροστά στις συνέπειες της χρηματο-οικονομικής κρίσης και τις ενδεχόμενες κοινωνικές αντιστάσεις ανακάλυψαν τη χρησιμότητα μιας καινούργιας «11ης Σεπτεμβρίου».
.
.
Πραγματικές και «εικονικές» κερδοφόρες πανδημίες.
.
Αυτή η βασισμένη σε αμφίβολα επιστημονικά δεδομένα παραφροσύνη επαναλήφθηκε κατά τη διάρκεια του ξεσπάσματος SARS το 2003, τη χρονιά του πολέμου της Νέας Τάξης στο Ιράκ. Με το SARS εμφανίστηκαν 8.000 κρούσματα και 800 θύματα. Ο Π.Ο.Υ. κήρυξε πανδημία το Μάρτιο του 2003. Τα ΜΜΕ έσπερναν τον μαζικό εκφοβισμό με αναφορές πως έρχεται αρρώστια «χειρότερη και από το AIDS». Στα αεροδρόμια των Η.Π.Α. κατηύθυναν τους επισκέπτες από την Ν.Α. Ασία σε εξετάσεις ενώ παγκόσμια οι «ειδήμονες» παρότρυναν για μαζικούς αντιγριπικούς εμβολιασμούς. Όταν οι φαρμακευτικές πολυεθνικές ξεπούλησαν τα αποθέματα η υστερία κόπασε και ο Π.Ο.Υ. απέσυρε την ταξιδιωτική καραντίνα που είχε επιβάλει σε μια σειρά χώρες (Σιγκαπούρη, Χονγκ Κονγκ, Κίνα, Μαλαισία). Γενικότερα, οι ασιατικές οικονομίες δέχτηκαν βαρύ πλήγμα και σύμφωνα με την Τράπεζα Ασιατικής Ανάπτυξης η ζημιά που οφείλεται στην επιδημία ανήλθε στα 18 δισεκατομμύρια δολάρια ενώ ο τομέας που επηρεάστηκε ειδικότερα από τις μειώσεις της επισκεψιμότητας (κατά 20% έως 70%) ήταν αυτός του τουρισμού [5]

Το 2005-2006 ο Η5Ν1, η αποκαλούμενη νόσος των πουλερικών είναι η επόμενος εχθρός. Ο ιός εντοπίζεται σε κοτόπουλα των υπερεντατικών εκτροφείων της Ν.Α Ασίας και το σύνθημα που πέρασε ήταν πως πλησιάζει η «τρομερή πανδημία που πιθανά θα προκληθεί από την μελλοντική μετάλλαξη του Η5Ν1». Τον Σεπτέμβρη του 2005 γίνεται στη Μάλτα επιστημονικό συνέδριο για τη γρίπη. Παίρνουν μέρος πολλοί ειδικοί επιδημιολόγοι. Χορηγοί ήταν μεγαεταιρίες αντι-ιικών φαρμάκων και αντιγριπικών εμβολίων. Οι επιδημιολόγοι ανάφεραν ότι «αργά ή γρήγορα θα υπάρξει πανδημία» Ύστερα από το συνέδριο αυτό αρχίζει μια εκφοβιστική σταυροφορία των ΜΜΕ άνευ προηγουμένου. Ο δε γενικός διευθυντής του Π.Ο.Υ. δηλώνει ότι «Δεν γνωρίζουμε το πότε, αλλά μια πανδημία θα πραγματοποιηθεί». O πανικός και ο φόβος του θανάτου αξιοποιείται από την κυβέρνηση Μπους και με τη συνδρομή του Π.Ο.Υ. χρεώνονται τα κοτόπουλα ελευθέρας βοσκής των μικρών οικογενειακών εκμεταλλεύσεων ως φορείς της νόσου αντί να ελεγχθούν οι ανθυγιεινές εγκαταστάσεις των μεγάλων βιομηχανικών ορνιθοτροφείων. Αυτό είχε ως συνέπεια την οικονομική εξόντωση των μικρών αγροτών ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις όπως η Tyson Foods του Αρκάνσας των ΗΠΑ και η Charoen Pokphand Group του Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης ανοικοδομούσαν την βιομηχανική παραγωγή πουλερικών προς όφελός τους.

Επίσης από τον Οκτώβριο του 2005 το αμερικανικό Πεντάγωνο υποχρέωσε σε μαζικό εμβολιασμό όλο το στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ σε ολόκληρο τον κόσμο [6]. Το Νοέμβριο του 2005 η κυβέρνηση Μπους απευθύνθηκε στο Κογκρέσο με ένα σχέδιο κόστους 7,1 δισ. δολ. ώστε να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση της έρευνας, της προμήθειας και της αποθήκευσης αντι-ιικών φαρμάκων με το κυρίαρχο επιχείρημα της επείγουσας ετοιμότητας για την επικείμενη πανδημία γρίπης. Από τα 7,1 δισ. δολ. τα 2,8 δισ. θα χρηματοδοτούσαν έρευνα και τεχνογνωσία για εμβόλια σχετικά με τον ιο Η5Ν1, τα 1,2 δισ. αφορούσαν αγορά και διάθεση 20 εκατομμυρίων δόσεων εμβολιασμού και 1,8 δισ. την αποθήκευση των προμηθευόμενων αντι-ιικών φαρμάκων [7]. Ο Μπους επίσης σε λόγο του στο Κέντρο των Εθνικών Ιδρυμάτων Υγείας υποστήριξε την ανάγκη νομοθετικής προστασίας των Φαρμακευτικών πολυεθνικών από πιθανές αγωγές σε ενδεχόμενες παρενέργειες των νέων εμβολίων. Επίσης σε παγκόσμιο επίπεδο πλήθος χωρών και οργανισμών εντάχθηκαν σε διαδικασίες συγκέντρωσης 1,9 δισ. δολ. για τη χρηματοδότηση του «πολέμου ενάντια στη γρίπη των πουλερικών». Όλα αυτά λοιπόν πρόσφεραν μια ευνοϊκότατη χρονική συγκυρία για την κερδοφορία των βιοτεχνολογικών-φαρμακευτικών πολυεθνικών όπως Gilead Sciences, Hoffman-La Roche, GlaxoSmithKline, Sanofi-Aventis κ.α. Γι αυτές πράγματι ήταν η χρονιά που «η κότα γεννά χρυσά αυγά».

Tamiflou και Relenza ήταν τα δύο κύρια φάρμακα που πάνω τους στηρίχτηκε ο «αντι-ιικός πόλεμος» απέναντι στην νόσο των πουλερικών. Το Tamiflu, παράγεται από την ελβετική φαρμακευτική Hoffman-La Roche και το Relenza το κατασκευάζει η αγγλική φαρμακευτική GlaxoSmithKline. Ειδικά το Tamiflu με το πατρονάρισμα της κυβέρνησης Μπους διαφημίστηκε και διαδόθηκε διεθνώς ως η πανάκεια στη γρίπη Η5Ν1. Πριν να έρθει στην Ουάσιγκτον τον Ιανουάριο του 2001, ο Ράμσφελντ ήταν πρόεδρος της βιοφαρμακευτικής εταιρείας, Gilead Sciences στην Καλιφόρνια. Η Gilead Sciences κατέχει τα αποκλειστικά παγκόσμια δικαιώματα ευρεσιτεχνίας για το Tamiflu που παράγει η ελβετική φαρμακευτική Hoffman-La Roche. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στο τύπο, υπολογίζεται πως ο Ράμσφελντ ως ο μεγαλύτερος κάτοχος μετοχών στην Gilead (που λάβαινε το 10% της κάθε δόσης Tamiflu που έδινε η Roche) έβγαλε το 2004-2005 γύρω στα 25 εκατομμύρια δολάρια κέρδη απ' την άνοδο των μετοχών της Gilead, τις οποίες διατήρησε στην κατοχή του παρότι ήταν υπουργός Άμυνας. Τα αποθεματικά της Gilead από 258 εκατ. δολάρια το 2004 τώρα ξεπερνούν τα 1,53 δισ. δολάρια [8]. Η μαζική χρήση του Tamiflu χαρακτηρίστηκε από σοβαρές παρενέργειες. Περιέχει συστατικά που θα μπορούσαν δυνητικά να έχουν σοβαρότατες συνέπειες για το ανθρώπινο αναπνευστικό σύστημα ενώ σύμφωνα με επισημάνσεις συχνά προκαλεί ναυτία, ζάλη και άλλα συμπτώματα. Σύμφωνα με τον ιαπωνικό τύπο πολλά παιδιά στα οποία χορηγήθηκε το φάρμακο παρουσίασαν ψυχική αποδιοργάνωση με απόπειρες αυτοκτονιών (άλμα στο κενό από τα παράθυρα). Το FDA εξέδωσε προειδοποιητική ανακοίνωση η οποία αναφερόταν σε 12 θανάτους παιδιών και σε ιατρικές εκθέσεις για σοβαρές ψυχικές και σωματικές βλάβες (παραισθήσεις, καρδιακές και πνευμονολογικές διαταραχές κ.α.) [9]

Ως προς την «πανδημία» της νόσου των πουλερικών έχουν πεθάνει συνολικά περίπου 250 άτομα από την εμφάνισή του ιού H5N1 το 2005. Οι περισσότεροι θάνατοι ήταν στην Ν. Α. Ασία μέσα σε ένα πληθυσμό που μετριέται με δισεκατομμύρια !!!.

Θα μπορούσε η επέλαση συγκεκριμένων ιών της γρίπης να έχει δημιουργηθεί ως αποτέλεσμα εργαστηριακών γενετικών τροποποιήσεων; Ο Leonard Horowitz, ειδικός στη δημόσια υγεία και μελετητής των γενετικών τροποποιήσεων για στρατιωτικούς σκοπούς ανάφερε πως κάτι τέτοιο είναι πιθανό να παραχθεί στο εργαστήριο με στόχο την ψυχολογική χειραγώγηση των πληθυσμών [10]. Σύμφωνα με μια πρόσφατη δημοσίευση στο Bloomberg στις 13 Μαΐου 2009, ένας προεξέχων επιστήμονας που συμμετέχει άμεσα στις έρευνες ανάπτυξης του Tamiflu, ο καθηγητής Adrian Gibbs του Αυστραλιανού Εθνικού Πανεπιστημίου (ANU), δήλωσε ότι ο ιός H1N1 πιθανώς να «προέκυψε από τον εργαστηριακό πειραματισμό ή την παραγωγή του εμβολίου». Σύμφωνα με τον Adrian Gibbs « θα μπορούσε να είναι ένα λάθος»που συνέβη σε μια μονάδα παραγωγής εμβολίου ή ο ιός θα μπορούσε να έχει πηδήσει από έναν χοίρο σε ένα άλλο θηλαστικό ή ένα πουλί πριν φθάσει στον άνθρωπο» [11].

Από τις πρώτες κιόλας εκθέσεις μόλις εκδιπλώθηκε η γρίπη των χοίρων, μέσα σε μια περιρρέουσα ατμόσφαιρα «έκτακτης ανάγκης», εκφοβισμού και φόβου και της συνακόλουθης υπερβάλλουσας ζήτησης, οι ερευνητές δουλεύουν ασταμάτητα νυχθημερόν στα βιοτεχνολογικά και φαρμακευτικά ερευνητικά κέντρα για να βρουν νέα εμβόλια και φάρμακα, που θα «σώσουν» την ανθρωπότητα από τον Α/Η1Ν1. Οι τιμές των αντι-ιικών αποθεμάτων των πολυεθνικών φαρμακοβιομηχανιών ωθήθηκαν στα ύψη. Tamiflu και Relenza αντιμετωπίστηκαν ως εκείνα τα υπερπολύτιμα φάρμακα που είναι απαραίτητα «δια πάσαν νόσον...». Μέχρι στιγμής Tamiflou και Relenza διανέμονται με φρενήρη ρυθμό σε όλες τις ενδιαφερόμενες χώρες και τα αποθέματά τους έχουν ήδη εξαντληθεί παρόλο που είναι αβέβαιο κατά πόσο μπορεί να είναι αποτελεσματικά κατά του νέου στελέχους, το οποίο είναι γενετικά διαφορετικό από άλλα στελέχη γρίπης. Η Hoffman-La Roche και η GlaxoSmithKline έχουν προσκληθεί από τον Π.Ο.Υ. να αυξήσουν την ετοιμότητα τους για επέκταση των διαθέσιμων αποθεμάτων σε πιθανολογούμενη πανδημία. Η Hoffman-La Roche απάντησε ότι ήδη μπορεί να διαθέσει προς χρήση 3 εκατομμύρια δόσεις θεραπευτικής αγωγής, αλλά μια περαιτέρω παραγωγή θα απαιτούσε ίσως και οκτώ μήνες.


Τα ΜΜΕ ως διαχειριστές του μαζικού κοινωνικού εκφοβισμού.

Ο οικονομικός Τρόμος με εργαλεία την απόλυτη εξαθλίωση, την μαζική φτώχεια, τις ξέφρενες απολύσεις, την εκτεταμένη ανεργία, τον γενικευμένο λαθρομεταναστευτικό εποικισμό, τα εξουθενωτικά εμπάργκο κατά των «κρατών-παριών», δεν μπορεί παρά να διαπλέκεται με τον στρατιωτικοπολεμικό Τρόμο που όψεις του είναι η εισβολή και κατοχή κρατών και περιοχών, οι ανελέητοι πολύνεκροι βομβαρδισμοί κατά αμάχων και η προγραμματισμένη καταστροφή των ζωτικών φυσικών κοινωνικών και τεχνικών υποδομών που χρειάζονται για την επιβίωση ενός λαού. Ο ψυχολογικός Τρόμος, με σκοπό τον καθολικό εκφοβισμό, την αδιαμαρτύρητη πειθάρχηση και την αγελαία υποταγή των μαζών στις πολιτικές των ελίτ συνδυάζεται με τις στρατηγικές της αρπαχτικής κερδοφορίας των υπερεθνικών εταιριών και είναι ο τρίτος άξονας ο οποίος συμπληρώνει και μορφοποιεί την επιθετική καπιταλιστική ολοκληρωτική τριάδα.
.
Την τελευταία δεκαετία η ολιγαρχική καπιταλιστική στρατηγική του κοινωνικού ψυχολογικού πολέμου αντλεί τα μέσα της από μια πλούσια προπαγανδιστική φαρέτρα: Από την απειλή της Αλ Κάιντα, τον Μπιν Λάντεν και τα πυρηνικά του Σαντάμ Χουσεϊν για να αιτιολογηθούν οι πολεμικές επεμβάσεις σε Ιράκ και Αφγανιστάν, την επισειόμενη (σαν ένα ατύχημα της φύσης) χρηματοοικονομική κρίση και τις αντιξοότητες του διεθνούς ανταγωνισμού ώστε να δικαιολογηθούν ως τάχα αντικειμενικές αναγκαιότητες οι μισθολογικές και κοινωνικές περικοπές, οι σκανδαλώδεις κρατικές επιδοτήσεις προς τις χρηματιστικές και γενικότερα τις επιχειρηματικές ελίτ, οι μαζικές απολύσεις και η ανεργία, μέχρι το συνδρόμο SARS, την νόσο των πτηνών και τώρα τη γρίπη των χοίρων ούτως ώστε με τη συνδρομή των ΜΜΕ να προωθηθεί η πολιτική του προγραμματισμένου βιο-τρομοκρατικού εκφοβισμού σε μαζική και παγκόσμια κλίμακα.

Σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ, έως τις 17 Μαϊου 2009. διαπιστώθηκαν 8.480 επιβεβαιωμένα κρούσματα της νέας γρίπης σε 39 χώρες. Σε 72 έχουν ανέλθει οι θάνατοι από τον ιό, εκ των οποίων οι 66 έχουν σημειωθεί στο Μεξικό, 4 στις ΗΠΑ, 1 στον Καναδά και 1 στην Κόστα Ρίκα [12].

Αυτό που είναι προκλητικά σκανδαλώδες σχετίζεται με την εκκωφαντική υποπληροφόρηση και παραπληροφόρηση των ΜΜΕ καθώς ο τρόπος που καλύπτουν την σημερινή περίπτωση του Α/H1N1 (γρίπη των χοίρων) τελικά επάγεται στην έκθεση ενός επικρεμάμενου νέου «μαύρου θανάτου». Ενός επαπειλούμενου κινδύνου για μια πανδημία με εκατομμύρια θύματα και αυτό ως μια υποτιθέμενη κλιμάκωση νέου τύπου. Η καθοδηγημένη τούτη εκφοβιστική υστερία φαίνεται πως απευθύνεται σε «λωτοφάγους» που έχουν ταϊστεί με τον «ανθό της λησμονιάς» ώστε να αγνοηθεί το γεγονός πως ετησίως και υπό κανονικές συνθήκες η εποχική γρίπη επιφέρει 500.000 έως 1.000.000 θύματα [13].

Και όχι μόνο αυτό. Αλλά παράλληλα ας λάβουμε υπόψη πως με τους πιο μετριοπαθείς υπολογισμούς κάθε χρόνο πεθαίνουν εκατομμύρια άνθρωποι από αιτίες που, υπό διαφορετικές κοινωνικές προϋποθέσεις, κατά μεγάλο μέρος θα μπορούσαν να περιοριστούν, όπως:

-40 εκατομμύρια άνθρωποι από πείνα
-17,5 εκατομμύρια άνθρωποι από καρδιαγγειακά νοσήματα
-7,4 εκατομμύρια από καρκίνο
-2,2 εκατομμύρια από εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες
- 2 εκατομμύρια από ατμοσφαιρική μόλυνση
- 2 εκατομμύρια από AIDS
-1,6 εκατομμύρια από φυματίωση
-1,2 εκατομμύρια από τροχαία ατυχήματα
-1,1 εκατομμύρια από αυτοκτονίες
- 1 εκατομμύριο από ελονοσία [14].
_
17 - 5 -2009
.
.
.
.
[14]-Πηγές:
.
._