Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2014

Γερμανική κυβέρνηση: Ο Τσίπρας θα αποδεχθεί το στάτους κβο (Αναδιάταξη)
Γερμανική κυβέρνηση: Ο Τσίπρας θα αποδεχθεί το στάτους κβο

«Η γερμανική κυβέρνηση… δεν έχει κανένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για να αντιδράσει σε μία κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή αναμένει ότι ο κ. Τσίπρας θα αποδεχθεί το στάτους κβο», δήλωσε αξιωματούχος του Βερολίνου (Bloomberg.com, Syriza’s Tspiras Courts Investors as Greek Election Looms-08.12.2014).

Και - « Ίνα πληρωθή το ρηθέν δια του προφήτου λέγοντος»- ευθύς αμέσως ο Σταθάκης (επικεφαλής του Τομέα Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ) ξανατόνισε με μεγαλύτερη σαφήνεια αυτό που είχε ξαναπεί στις 21.1.2014 στον ραδιοσταθμό «Στο Κόκκινο». Ότι «το ποσοστό του χρέους που μπορεί να κριθεί από τα διεθνή standards επαχθές είναι πολύ μικρό, κάτω του 5% » (Συνέντευξη στην Εφημερίδα «Αγορά», 13.12.2014). Πρόκειται απλώς για μια απλή υπενθύμιση εκ μέρους του πως η ευρωατλαντική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ προσαρμόζεται πλήρως ως θεωρία και πράξη στο «κλίμα» JP Morgan & Black Rock και γενικότερα της χρηματοδεσποτείας.


13-12-2014


-