Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2011

Παγκόσμιο Καζίνο. Οι δυο Μεγάλες Φούσκες που θα εκραγούν. (Αναδιάταξη)


-Δεν βρίσκεται μόνο η Μεγάλη Φούσκα της υπερχρεωμένης Ευρωζώνης ενώπιον της συσσώρευσης των συνθηκών διάλυσης της.


-Έτοιμη να εκραγεί είναι και η δεύτερη Μεγάλη Φούσκα. Η Παγκόσμια Τραπεζική Πυραμίδα των χρηματοοικονομικών Over The Counter-OTC (Εξωχρηματιστηριακών) Παραγώγων (όπως συμβάσεις: επιτοκίου, ξένου συναλλάγματος, αντιστάθµισης πιστωτικού κινδύνου-CDS, βασικών εμπορευμάτων, ιδίων κεφαλαίων κ.α.).


Τούτη η μορφή «πλασματικού κεφαλαίου», σύμφωνα με τα τωρινά στοιχεία της BIS, από τα 601,1 τρις. δολάρια στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ανήλθε στα 707,6 τρις. δολάρια στις 30 Ιουνίου 2011, ήτοι σχεδόν κατά 107 τρις δολάρια μέσα σε ένα εξάμηνο και πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση στην ιστορία. Λαμβάνοντας δε υπόψη τα δεδομένα της πραγματικής οικονομίας παρατηρούμε εδώ πως το παγκόσμιο ΑΕΠ κινείται γύρω στα 65 τρις. Δολάρια.  Έχουμε λοιπόν μια τεράστια απόκλιση 11 φορές μεγαλύτερη, πράγμα που εν μέσω δομικής κρίσης είναι περισσότερο από ποτέ ορατή η έλευση μιας «βίαιης τακτοποίησης» για την εξισορρόπηση μεταξύ πραγματικών αξιών και πλασματικών ονομαστικών τιμών.27-11-2011_

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Ένα εξάμηνο σχεδόν μετά από αυτή την διαπίστωση σας έρχεται ένα άρθρο
χθεσινό που την επιβεβαιώνει!!:
http://www.zerohedge.com/news/big-reset-2012-and-2013-will-usher-end-scariest-presentation-ever